Utrustning

Geokompaniet förfogar över egen utrustning för utförande av geotekniska fältundersökningar.

Utrustningen omfattar bl a följande maskinpark:

Borrbandvagn Geotech 607 DD 2 st

Borrbandvagn Geotech Prospector 1 st

Lastbil 3 st

Pickup 2 st

Följande metodorienterad utrustning förfogar företaget bl a över:

CPT-utrustning x3

ODEX76-utrustning 20 meter

Slagrör 94 mm innerdiameter

Hejarsonderingsutrustning

Jordbergsondering JB3

Vingförsöksutrustning

Kolvborrutrustning

Gruskanna

Mullvad

Moränprovtagare

Kajplattform

Kompressor Inhyres vid behov